Det svenska deckarundret

Scandinavian crime” är något som har blivit ett begrepp över hela världen. Det finns inte många svenska exportvaror som kan mäta sig med våra deckare och faktum är att de förmodligen befinner sig i samma klass som exempelvis Lifebelt in front of the Baltic sea. The label on the lifebelt says: Kommune of Ystad. Ystad is film location of the crime series Wallander.IKEA. Svenska deckare är ett fenomen som inte bara läses av många i precis hela världen, utan det är även något som får utländska turister att komma till Sverige enbart för att få chansen att exempelvis gå i Wallanders fotspår på Ystads gator. Kommunen drar stor nytta av det och det finns till och med en app som heter ”In the footsteps of Wallander”. Frågan många ställer sig är varför just svenska deckare har fått en sådan enorm popularitet. Många har en åsikt om det och svaret är olika beroende på vem som svarar. Enligt Svenska Deckarakademien beror det på romanernas samhällskritik, miljöerna samt kvinnoporträtten.

Kvinnoporträtten

Vi kanske inte ens tänker på att det är något särskilt med hur kvinnorna porträtteras, men i flertalet andra länder är det speciellt, för att inte säga radikalt, med kvinnor som väljer att kombinera ett familjeliv med sin karriär. Inte minst när det gäller ett tuffare yrke som polis.

Miljöerna

Det som vi ser som väldigt normalt, exempelvis de närmast obligatoriska röda stugorna med vitaSnowy fence in winter landscape knutar, ses som exotiskt i utlandet. Våra enorma skogar, som dessutom kan upplevas av vem som helst tack vare Allemansrätten är något som är speciellt för Sverige. Dessutom har vi långa vintrar med snö som, åtminstone i den fiktiva litteraturen, ligger kvar hela vintern. Lägg därtill att Sverige är täckt av ett mörker under vinterhalvåret och att vi under några månader har en sol som aldrig går ner och i de delar av Sverige där den gör det är det bara för ett par timmar.

Samhället

Deckarlitteraturen måste inte nödvändigtvis vara samhällskritisk. Däremot ses Sverige som ett tryggt land där det råder ordning och reda. Befolkningen utgörs av renhåriga människor som helst bara sköter sitt och möjligen är lite tråkiga. Att placera mord i en idyllisk miljö har alltid varit ett framgångsrecept och sådana miljöer är Sverige fullt av.

Leave a Reply

mts_best