Läsning – en väg till framgång i livet

Det finns många internationella och Svenska studier som visar att en väl utvecklad läsförmåga hos unga är en viktig faktor för att nå framgång senare i livet. Man har sett tydliga samband mellan förmågan att ta till sig skriven text och en rakare väg till högre utbildning. Det innebär också en större möjlighet att få studera det ämne man är intresserad av. I slutändan leder det till högre lön och mindre risk för arbetslöshet. Sverige har länge legat bra till i internationella undersökningar när det gäller läsning, men nu finns oroande tecken på att läsförståelsen bland unga i Sverige på kort tid har minskat drastiskt.

PISA (Programme for International Student Assessment)

Bland 15-åringar i OECD-länderna genomför man varje år en stor kunskapsundersökning som kallas för Pisa. Man testar olika ämnen som exempelvis naturvetenskap och matematik, men också läsförståelse. De förmågor som testas när det gäller läsning är att hitta, tolka och värdera information från olika källor. Man läser utdrag ur blandade typer av medier. Det kan vara pjäser, skönlitterära texter och artiklar ur tidningar. Sedan ska ett antal frågor om texterna besvaras.

Första året Sverige deltog i undersökningen var år 2000, då låg man bra till i läsförståelse jämfört med övriga länder. År 2012 hade Sverige sjunkit till bottennivå, bara Chile, Slovakien och Mexico låg sämre till bland de 65 länder som deltog i undersökningen.

Stora skillnader mellan pojkar och flickor

Undersökningen genom Pisa visar också tydliga skillnader i läsförmåga mellan pojkar och flickor. Det gäller både i Sverige och övriga länder man mäter. I Sverige hamnar flickorna 6 poäng efter genomsnittet i läsförmåga, medan pojkarna hamnar hela 20 poäng efter.

Vad kan man göra för att öka sitt barns läsförmåga?

Skolan har förstås en viktig uppgift här, men det är i hemmet grunden till läsförmågan läggs.

  • Hemmet är den plats där barns läslust tar form och utvecklas, så läs högt för barnen när de är små. Det lägger grunden för att de ska lära sig läsa när de börjar skolan. Barn som läser bättre än sina jämnåriga läser mer och blir på så sätt ännu bättre på att läsa.
  • Om ditt barn går i skolan och du märker svårigheter med att läsa behöver du lägga kraft på att stimulera och prioritera läsandet. Det finns professionell läxhjälp att komplettera med.
  • Använd dig av positiv förstärkning. Belöningar är en oslagbar motor i inlärningen.
  • Lägg tid på att hitta bra och intressanta böcker som barnet gillar. Var inte snobbig när det gäller bokvalet. Det viktigaste är nämligen att stimulera läsningen. Ta hjälp av personalen på biblioteket – de är proffs på böcker!
  • Föregå med gott exempel och läs böcker själv – du är ditt barns viktigaste förebild!

Leave a Reply

mts_best